LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI

Městská část Praha 3
P3
MAPA ...

Vítáme vás na stránkách, které vás provedou vaší čtvrtí neobvyklým způsobem. Druhý ročník netradičního literárního festivalu seznamuje s literáty napříč generacemi a literárními žánry prostřednictvím specifického klíče – adresy jejich pobytu. Vznikající literární mapa ukazuje Prahu a její čtvrti skrze tvorbu výjimečných umělců v průběhu posledních sta let. Snahou projektu není celistvý, encyklopedický přehled spisovatelů, ale svébytné zpracování životních příběhů a jednotlivých děl známých, neznámých či neprávem pozapomenutých umělců slova. 

 „Trojkový“ festival navazuje na předchozí ročník a opět mapuje literární autory napříč stoletím, a stejně jako v roce předchozím, i nyní nabízí výstavu, výjimečná setkání, literární procházky, příležitost zúčastnit se literární soutěže, přednášky na zajímavá témata a v neposlední řadě opět i literární mapu na nových webových stránkách. Praha 3 je literárními autory a jejich příběhy přímo protkaná a úvodní ročník je jakousi ochutnávkou toho, co v blízké budoucnosti dále zmapujeme.

21. 9. 2017

První a poslední adresa Mileny Jesenské

s Pavlou Plachou a Věrou Zemanovou

sraz na Prokopově náměstí u jezdecké sochy Jaroslava Haška v 17 hodin / tramvajenky s sebou!

Život odvážné české novinářky a překladatelky Mileny Jesenské byl úzce spjat s pražským prostředím. Narodila se na Žižkově, studovala na Novém městě, do Prahy posílala z Vídně své první reportáže a ty poslední napsala před svým zatčením v roce 1939 na Vinohradech. K nejbližším do Prahy směřovaly i její poslední myšlenky před smrtí v koncentračním táboře Ravensbrück. Literárně-historickou procházku o Praze Mileny Jesenské připravily historičky Pavla Plachá a Věra Zemanová, editorky česko-německého sborníku Biografie, historie, vzpomínky/Biografie, Zeitgeschichte, Erinnerung (Aula, 2016), který osobnost Mileny Jesenské představuje očima českých i německy mluvících publicistů, historiků, literárních vědců a politologů.


PŘEDSTAVUJEME

FRANTIŠEK SAUER 02

FRANTIŠEK
SAUER

Spisovatel a nakladatel František Sauer patřil mezi známé příslušníky pražské levicové bohémy a do kulturního života se zapsal jako autor proletářsky laděné literatury a odhodlaný revolucionář.

14. 9. 2017 od 17 hod

Jaroslav Seifert a všecky krásy Žižkova - další žižkovská literární procházka, tentokrát s Danielem Razímem

 

sraz na Olšanském náměstí u kaple sv. Rocha před vchodem na Olšanské hřbitovy

Literárně-dokumentární výprava po slavné pražské čtvrti, kde první český nositel Nobelovy ceny za literaturu prožil dětství a mládí. Ze svých vzpomínek a osobité atmosféry prostředí starého Žižkova po celý život čerpal inspiraci, například pro své rané sbírky Město v slzáchSamá láska či vzpomínkové knihy Hvězdy nad Rajskou zahradouVšecky krásy světa. Zatímco jeho otec byl „uvědomělým socialistou“, matka byla zbožná katolička. „Tyto protiklady mi také trochu zůstaly – v životě i v poezii,“ poznamenal v rozhovoru pro Večerní Prahu v roce 1968. Procházka bude prokládána básnickými i prozaickými texty Jaroslava Seiferta i jeho přátel a literárních kritiků.

Vše zdarma!

 


JAROSLAV FOGLAR 07

JAROSLAV
FOGLAR

Nejčtenější a nejvydávanější autor literatury pro děti a mládež, tvůrce kultovního komiksového seriálu Rychlé šípy, zakladatel čtenářských klubů a nejdéle činný skautský vůdce legendárního oddílu, pražské Dvojky

13. a 14. 5. 2017

Literární procházky v rámci veletrhu Svět knihy

Vyšehradský hřbitov, Albert Camus, Jaroslav Seifert a Franz Kafka. Zvláštní kombinace?
Nikoli. Témata čtyř komentovaných procházek, jichž se můžete zdarma zúčastnit v rámci veletrhu Svět knihy 2017.


PODÍVEJ SE NA VŠECHNY ...
TOYEN 06

TOYEN

Marii Čermínovou zná kulturní veřejnost pod pseudonymem Toyen. Třebaže Toyen na Praze 3 přímo nežila ani umělecky nepůsobila, přece jen zde její stopu můžeme nalézt: po svém odchodu z domova v šestnácti letech se na Žižkově živila jako dělnice výrobou mýdel.

ŘEKLI O PROJEKTU

„...předností formy projektu Literáti z naší čtvrti je interaktivní přístup, který přináší řadu neobvyklých poznávacích možností. Zajímavě řešené je také pojetí výstavy, informačních map a filmových projekcí. Důležité jsou zde webové stránky, které jsou centrálním bodem této literární akce...“

Zdeněk Freisleben
ředitel Památníku národního písemnictví

„Projekt Literáti z naší čtvrti úzce souvisí s obecnější problematikou literárního místopisu, jež nebyla v českém literárněvědném bádání minulých let příliš reflektována. ... V popředí projektu stojí zejména snaha posílit identifikaci obyvatel městské části s minulostí, připomenout významné osobnosti literatury a kultury ve spojitosti s místem a toto vědomí názorným způsobem zprostředkovat a propojit i s konkrétními aktivitami recipientů.“

Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI PRAHA 3 PRAHA 6
X
Partneři
 • banner -

 

Projekt se koná pod patronací Alexandra Bellu, zástupce starostky Městské části Praha 3.

Záštitu projektu udělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu.

Literáti z naší čtvrti jsou součástí projektu Praha město literatury.

 


Fotografie užité na webových stránkách:

PHOTO © Z Literárního archivu Památníku národního písemnictví; archiv autorů


PARTNEŘI

 • banner - www.porteos.cz
 • banner - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/
 • banner - http://www.taktum.cz/
 • banner - www.rostemesknihou.cz
 • banner - http://www.mlp.cz/cz/
 • banner - www.advojka.cz
 • banner - http://www.literarky.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/
 • banner - http://www.itvar.cz/cz/
 • banner - http://www.pivovarferdinand.cz/
 • banner - http://www.albatrosmedia.cz
 • banner - http://casopis.hostbrno.cz/
 • banner - http://www.pen.cz/cz/
 • banner - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html
 • banner -