JAROSLAV HAŠEK

 Život lidskej je tak složitej, že život člověka je proti tomu úplnej hadr.

03

JAROSLAV
HAŠEK

(1883, Praha – 1923, Lipnice)

adresa: Jeronýmova 8, Víta Nejedlého 15, Chelčického 16, Cimburkova, Riegrova 33, Velehradská 20

Prozaik Jaroslav Hašek je nejen tvůrcem legendárního vojáka Švejka, ale také dlouhé řady často absurdních a ironických povídek, v nichž humorně zobrazuje různé lidské typy na pozadí neuvěřitelných příběhů.

 

Můžete si půjčit v Městské knihovně:

 

Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i domova (1913)

Můj obchod se psy a jiné humoresky (1915)

Tři muži se žralokem a jiné poučné historky (1921)

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921–23)

 

 

Komplikovaná osobnost Jaroslava Haška je spojena především s Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, dílem, v jehož výkladu se odborná i laická veřejnost stále nemůže sjednotit. Ustavičné prolínání komického a absurdního se skrytou tragikou postav a událostí, hlouposti a omezenosti s osobními ztroskotáními, vtipu se sarkasmem a děsivou vychytralostí, vymodelovaly ze Švejka mnohovýznamovou mozaiku, jejímž kódem – a také s ohledem na vlastní životní osudy samotného Haška – není snadné a snad ani možné zcela proniknout. Konečně sám autor nebyl osobností právě jednoduchou: ač bohém a anarchista, vyznačoval se také politickými schopnostmi, od poloviny Velké války působil jako komunistický funkcionář v Rusku a ve své angažovanosti se nezastavil ani před politickými hrdelními procesy. Kromě Švejka je Hašek autorem téměř dvanácti set humoristických povídek, bezpočtu literárních črt, článků a mystifikací, které vznikaly především v hospodách jako ironické zachycení reality, zbavené patetičnosti a sentimentu. Podobně bohatý je i výčet adres, na kterých pobýval.

 •  „V životě lidském jsou chvíle, kdy i vůl pláče.“

 •  „Bez inteligence může člověk obstát v nějakém obyčejném zaměstnání a v životě, ale při kuchyni je to znát.“

 •  První slovo rytmistrovo bylo: „Dýchněte na mne!“
  „Teď to chápu,“ řekl rytmistr, zjistil nesporně situaci svým bystrým, zkušeným čichem, „rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková.“
  J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

 

 
Partneři
 • banner -

 

Projekt se koná pod patronací Alexandra Bellu, zástupce starostky Městské části Praha 3.

Záštitu projektu udělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu.

Literáti z naší čtvrti jsou součástí projektu Praha město literatury.

 


Fotografie užité na webových stránkách:

PHOTO © Z Literárního archivu Památníku národního písemnictví; archiv autorů


PARTNEŘI

 • banner - www.porteos.cz
 • banner - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/
 • banner - http://www.taktum.cz/
 • banner - www.rostemesknihou.cz
 • banner - http://www.mlp.cz/cz/
 • banner - www.advojka.cz
 • banner - http://www.literarky.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/
 • banner - http://www.itvar.cz/cz/
 • banner - http://www.pivovarferdinand.cz/
 • banner - http://www.albatrosmedia.cz
 • banner - http://casopis.hostbrno.cz/
 • banner - http://www.pen.cz/cz/
 • banner - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html
 • banner -