PROCHÁZKY

KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY po Praze 3 v letech 2015 a 2016
s průvodci Josefem Vomáčkou a Tomášem Vučkou.

Chcete se dozvědět více o literárních osobnostech, které žily, nebo žijí ve Vašem sousedství? Zúčastněte se našich komentovaných procházek, které prohloubí Vaši znalost Prahy 3 po architektonické, kulturní i společenské stránce.

 

KDE ŽILI A TVOŘILI ŽIŽKOVŠTÍ LITERÁTI

HORNÍ ŽIŽKOV / procházka první

čtvrtek, 17. 12. 2015 v 15 hodin

sraz v 15 hodin u vchodu do KC Vozovna

s Josefem Vomáčkou

Začneme před domem, kde žil Ladislav Fuks na Koněvově ulici (Koněvova 175), nedaleko od místa našeho setkání, pak se tramvají přesuneme na Olšanské náměstí, abychom si připomenuli místo zprvu důležité pro českou dekadenci, vilu S. K. Neumanna (Chelčického 41). Odtamtud se přesuneme ke krásnému funkcionalistickému bydlišti Vítězslava Nezvala v Baranově ulici (Baranova 4), vychutnáme zvláštní atmosféru jednoho z bydlišť Jaroslava Seiferta na Žižkově náměstí (Bořivojova 104, Jeronýmova 10), budeme překvapení místem soužití Emila Vachka a Vlasty Buriana v Ondříčkově ulici, zalitujeme neexistence nakladatelství Aventinum v ulici Fibichově a poté se rozloučíme s žižkovskou intelektuální literární smetánkou před domem, kde žil Franta Sauer (Jeronýmova 8) a ještě jednou zamáváme Vlastovi Burianovi, to vše v ulici Bořivojově.

 

STARÝ  DOLNÍ ŽIŽKOV / procházka druhá

čtvrtek, 17. 3. 2016 v 15 hodin

Sraz v 15 hodin u vchodu do KC Vozovna

s Josefem Vomáčkou

Předem se doslova obrníme odvahou, protože přes veškeré snahy je spodní část Žižkova sídlem nejen bohémským a romantickým, ale také chudým a v podstatě se tak trochu rozpadajícím. Od místa našeho setkání se přesuneme tramvají až k hlavnímu nádraží, odkud vyrazíme na dolní konec ulice Husitské, kde budeme míjet nejen domy, kde žili Utitz a Medek (U památníku 1900), posléze pak vzpomeneme Jaroslava Haška v ulici Jeronýmově (8) či Milenu Jesenskou na Prokopově náměstí. Podíváme se posléze do ulice Orebitské, kde opět spatříme jedno z Utitzových bydlišť, abychom, nedaleko zavzpomínali v ulici Husinecké  na Jaroslava Žáka. U Rajské zahrady se nám samozřejmě připomene jeden z intelektuálních geniů, V. V. Štech, abychom potom uzavřeli druhou procházku vzpomínkou na Jaroslava Seiferta a Vladimíra Neffa, to vše na horní Seifertově ulici.

 

LITERÁRNÍ OLŠANY

čtvrtek, 10. 3. 2016, v 15 hodin

sraz před hlavním vchodem do Olšanských hřbitovů z Vinohradské ulice.

s Tomášem Vučkou

 

Prahou pěšky, Prahou s úsměvem.

Rezervace e-mailem na adrese: info@literatiznasictvrti.cz nebo telefonicky na čísle 725 537 142.

 

Procházka I.

17. 12. v 15 hodin, KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA I.
sraz: u vchodu do KC Vozovna (Za žižkovskou vozovnou 18)

Ladislav Fuks, Koněvova 175 / S. K. Neumann, Chelčického 41 / Vítězslav Nezval, Baranova 4 / Jaroslav Seifert, Jeronýmova 10 / Emil Vachek a Vlasta Burian, Ondříčkova ulice / Franta Sauer, Jeronýmova 8

 

Procházka II.

17. 3. 2016 v 15 hodin, KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA II.
sraz: u vchodu do KC Vozovna (Za žižkovskou vozovnou 18)

Ivan a Rudolf Medkovi, U památníku 1900 / Jaroslav Hašek, Jeronýmova 8 / Milena Jesenská, Prokopovo náměstí / Utitz, Orebitská ulice / Jaroslav Žák, Husinecká ulice / V. V. Štech, U Rajské Zahrady / Jaroslav Seifert a Vladimír Neff, Seifertova ulice.

 
 
 
Partneři
 • banner -

 

Projekt se koná pod patronací Alexandra Bellu, zástupce starostky Městské části Praha 3.

Záštitu projektu udělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu.

Literáti z naší čtvrti jsou součástí projektu Praha město literatury.

 


Fotografie užité na webových stránkách:

PHOTO © Z Literárního archivu Památníku národního písemnictví; archiv autorů


PARTNEŘI

 • banner - www.porteos.cz
 • banner - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/
 • banner - http://www.taktum.cz/
 • banner - www.rostemesknihou.cz
 • banner - http://www.mlp.cz/cz/
 • banner - www.advojka.cz
 • banner - http://www.literarky.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/
 • banner - http://www.itvar.cz/cz/
 • banner - http://www.pivovarferdinand.cz/
 • banner - http://www.albatrosmedia.cz
 • banner - http://casopis.hostbrno.cz/
 • banner - http://www.pen.cz/cz/
 • banner - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html
 • banner -