S. K. NEUMANN

Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce.

 

01

S. K.
NEUMANN

(1875, Praha–1947, Praha)

adresa: Chelčického 41 (Olšanská vila)

Básník Stanislav Kostka Neumann se stal kultovním představitelem anarchistické generace, jako básník a později reprezentant předválečné avantgardy i proletářské poezie položil základy ideologicky tendenčnímu básnictví.

 

Můžete si půjčit v Městské knihovně:

Nemesis, bonorum custos (1895)
Satanova sláva mezi námi (1897)
Kniha lesů, vod a strání (1914)
Nové zpěvy (1918)
Rudé zpěvy (1923)

 

Žižkovská Neumannova vila nedaleko Olšanských hřbitovů bývala na počátku 20. století centrem českých anarchistů a bohémů. Za S. K. Neumannem, básníkem, prozaikem, politickým agitátorem, překladatelem a novinářem sem docházeli básníci František Gellner, Fráňa Šrámek či Karel Toman. V polemikách a diskuzích, často zakončených večerními výpravami do pražských hospod, se zde formovala nová umělecká generace, jež vstoupila do kulturního povědomí jako anarchističtí buřiči či pražská bohéma. Sám Neumann prošel zajímavým uměleckých i osobnostním vývojem: od dekadentních a satanismem ovlivněných literárních začátků na stránkách Moderní revue se jeho tvorba posunula přes anarchisticky laděné texty k pozdějšímu avantgardnímu civilismu, aby se následně přetavila v angažovanou proletářskou poezii. Konečně politická angažovanost nebyla Neumannovi rozhodně cizí, již v roce 1894 byl odsouzen v procesu s Omladinou a ve svých politických apelech pokračoval i v letech následujících. Z Neumannova rozsáhlého díla můžeme připomenout například dekadentně laděnou sbírku Satanova sláva mezi námi, sbírku přírodní lyriky inspirovanou vitalismem Kniha lesů, vod a strání, civilismem ovlivněné básně sbírky Nové zpěvy či agitační, proletářsky orientovanou sbírku revolučních básní Rudé zpěvy.

 

 
Partneři
 • banner -

 

Projekt se koná pod patronací Alexandra Bellu, zástupce starostky Městské části Praha 3.

Záštitu projektu udělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu.

Literáti z naší čtvrti jsou součástí projektu Praha město literatury.

 


Fotografie užité na webových stránkách:

PHOTO © Z Literárního archivu Památníku národního písemnictví; archiv autorů


PARTNEŘI

 • banner - www.porteos.cz
 • banner - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/
 • banner - http://www.taktum.cz/
 • banner - www.rostemesknihou.cz
 • banner - http://www.mlp.cz/cz/
 • banner - www.advojka.cz
 • banner - http://www.literarky.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/
 • banner - http://www.itvar.cz/cz/
 • banner - http://www.pivovarferdinand.cz/
 • banner - http://www.albatrosmedia.cz
 • banner - http://casopis.hostbrno.cz/
 • banner - http://www.pen.cz/cz/
 • banner - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html
 • banner -